Wydawnictwo Aleksander - AGA PRESS

www.agapress.pl
Title
Przejdź do treści

Wydawnictwo Aleksander powstało wiosną 2012 roku, ale jego historia jest znacznie dłuższa.
Korzenie naszego wydawnictwa można odnaleźć już w 1999 roku.
Zajmujemy się tym, na czym znamy się najlepiej. Wydajemy książki i albumy fotograficzne poświęcone przyrodzie, ale także publikacje monograficzne o miastach, miasteczkach czy gminach, przewodniki turystyczne, a także książki historyczne.

Naszą specjalnością są także informatory i foldery dla nadleśnictw, gmin i powiatów.

Duża część naszych publikacji to bogato ilustrowane monografie „Małych Ojczyzn” - powiatów, miast i gmin wiejskich oraz ilustrowane monografie nadleśnictw. Seria „Małe Ojczyzny” powiększa się z roku na rok, a wszystkim zawierającym się w niej publikacjom przyświecają słowa Zygmunta Glogera „Obce rzeczy znać dobrze - swoje obowiązek”.

Często współpracujemy także z Uczelniami Wyższymi, dla których realizujemy m.in. publikacje jubileuszowe czy monografie naukowe.

Poniżej prezentujemy kilka okładek naszych publikacji.
agapress 2023
Wróć do spisu treści